Megelozes az egeszsegugyi ellatasban

Az ATEX az Európai Unió jogi aktusa, amely szabályozza a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben üzembe helyezett termékek által nyújtott bizalom és egészségügyi segítségnyújtás követelményeit. A legutóbbi, az ATEX 2014/34 / EU szabványoknak megfelelõ munkák egységesítése után, 2016. április 20-án fog mûködni. Minden eredményt meg kell jelölni:

1. CE-jelölés, 2. a tanúsítványt kiadó egység azonosító száma, 3. Robbanásvédelmi szimbólum, 4. robbanási csoport, 5. felszerelési kategória, 6. robbanásvédelmi típus, 7. robbanási alcsoport, 8. hõmérsékletosztály.Minden eszközt úgy kell megtervezni, hogy ne keletkezzen veszélyt a gyártás során. A tanúsítvány kiadása a meghatalmazott cégek (pl. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - tanúsítási és tanúsítási központ Gliwice számára az alábbi eljárásokra korlátozódik: 1. EK-típusvizsgálat - annak biztosítása, hogy az eszköz megfeleljen az alapvetõ követelményeknek irányelv, 2. a gyártás minõségbiztosítása - a minõségbiztosítási rendszert jóváhagyó eljárás, amely lehetõvé teszi a termék CE-jelöléssel való jelölését és megfelelõségi nyilatkozat kiadását, 3. termékellenõrzés - a létesítményben elõállított valamennyi hatás vizsgálatának és tesztelésének eljárása, a tanácsadás betartásának meghatározása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása, 4. a termékminõség biztosítása; használt minõségbiztosítási rendszer, beleértve a végsõ ellenõrzést és a termék élményét, 5. típusjóváhagyás - az egyes gyártási példányok szükséges tesztelésének a gyártó által történõ elvégzésére szolgáló eljárás, a létesítményben annak biztosítására, hogy az EK-szabványvizsgálati tanúsítványban és az elvben meghatározott követelményekben szereplõ hímrel való együttmûködést biztosítsák. p rodukcji - a berendezések mûszaki dokumentációjának elkészítésének eljárását, a dokumentumokat a legutóbb elkészített másolatotól számított 10 évig meg kell õrizni; 7. a mûszaki dokumentáció benyújtását a bejelentett szervezetnek a tárolási tervben, a dokumentációnak általános leírást, tervet, rajzokat, diagramokat, leírásokat, szabványok listáját, eredményeit kell tartalmaznia kutatás és számítás, megfelelõségi nyilatkozat, 8. egységgyártás ellenõrzése.