Kohaszati agh kuszobertekek

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nem csak a mûanyag formázási folyamatokat és öntödéket veszi körül, hanem a makro erõk csoportjainak tanulmányozásával is foglalkozik. Ebben a tárgyban a kísérleteket általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

https://loce-rin.eu/hu/

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. És csak viszonylag a semmibõl, hogy más típusú mikroszkópok kezdõdtek a kohászatban. A jelenlegi szakaszokban szükség van a mérnöki intézkedésekkel kapcsolatos könyvre. Jelenleg a metallográfiai mikroszkópok a leggyakoribbak ezen a területen, amely többek között a fémminták vagy áttöréseik tanulmányozásával foglalkozik. Ezért van egy képalkotó technika, amelyet átlátszatlan mintákon nyerünk. A fémrajzi mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyeket az atomszerkezet-analízis és a kevésbé nagyítású fénymikroszkópok vásárolnak. Ezeknek az eszközöknek a használatával végzett megfigyelések nagyon fontosak, mivel ennek köszönhetõen a termékben különbözõ típusú mikrokockákat észlelhetünk vagy megkezdhetjük. A fázisrész és az egyes fázisok pontos meghatározása is lehetséges. Ennek köszönhetõen megbecsülhetjük a zárványok számát és típusát, valamint számos más fontos tényezõt a kohászati látás elemébõl. Például az újonnan létrehozott anyag mikroszkópos megfigyeléseit gyakran megvásárolják az anyagszerkezet mély megfigyeléséhez, aminek köszönhetõen szemszögébõl elkerülhetjük a nemkívánatos hibákat.

A metallográfiai mikroszkópok használata rendkívül fontos, mivel ennek köszönhetõen gyorsan felismerhetjük az anyaghibákat. Azonban, hogy az ilyen típusú berendezések kiszolgálása bonyolult legyen. Az utóbbi oknál fogva csak szakképzett személyek végezhetnek vizsgálatokat.